sbo

มีคนหลายคนบอกว่าการเล่นกีฬา ไม่ว่าจะเป็นกีฬาประเภทไหนๆล้วนแต่ให้ประโยชน์ต่อตนเองทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นสุขภาพร่างกาย จิตใจ การส่งผลต่อหน้าที่การงานเมื่อร่างกายแข็งแรงแล้วเราก็สามารถทำงานได้อย่างเต็มที่ หรือแม้กระทั้งการสร้างรายได้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่เราได้รับจากการเล่นกีฬาทั้งนั้นเลย
ฟุตบอลเป็นกีฬาอีกหนึ่งประเภทที่ได้สร้างประโยชน์ให้กับผู้เล่นได้อย่างหลากหลายสรรพคุณ ไม่ว่าจะเป็นทั้งด้านสุขภาพร่างกาย และการสร้างรายได้ ตรงนี้ก็สำหรับนักฟุตบอลมืออาชีพ เรามาดูกันว่า กีฬาประเภทฟุตบอลจะมีประโยชน์แก่ผู้เล่นอย่างไรบ้าง
1. เป็นกีฬาที่ช่วยฝึกฝนให้ผู้เล่นมีไหวพริบที่ชาญฉลาดและแก้ปัญหาอย่างฉับพลันได้ดี
2. ช่วยทำให้ระบบต่างๆภายในร่างกายทำงานอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขั้น
เช่น ระบบกล้ามเนื้อ ระบบการหายใจ ระบบขับถ่าย ระบบไหลเวียนโลหิตดีขึ้น
3.ฟุตบอลเป็นกีฬาที่ช่วยส่งเสริมกิจกรรมที่รวมการเคลื่อนไหวตามธรรมชาติของมนุษย์เกือบทุกชนิด เช่น การวิ่งหลบหลีก หลอกล่อ การแย่ง การรับ การส่ง การกระโดด การเตะ ตลอดจนการใช้เท้าให้สัมพันธ์กับสายตาด้วย
4. ฟุตบอล ช่วยสอนให้ผู้เล่นรู้จักความยุติธรรม ปฏิบัติตนให้อยู่ในขอบเขตอันพึงควรกระทำ
สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ให้รู้จักการเคารพสิทธิของผู้อื่น มีความอดกลั้น อดทน
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
5. ฟุตบอลเป็นกีฬาที่ส่งเสริมให้เกิดความรักใคร่สามัคคีในหมู่คณะ

จะเห็นได้อย่างชัดเจนเลยว่าการเล่นฟุตบอลนั้นมีประโยชน์อย่างมากมายทั้งเล่นง่าย เล่นสบายไม่ยากแถมยังได้สุขภาพดีๆกลับไปด้วย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *